Jak spojit všechny vaše dluhy dohromady pomocí konsolidace půjček

Jestliže se bojíte toho, že v příštích letech nebudete schopni pravidelně splácet své závazky takovým způsobem, jak jste si předem sjednali, či dokonce ztrácíte orientaci ve věcech, co vlastně máte platit, měli byste se raději dozvědět více informací o tzv. konsolidaci půjček a úvěrů. Zároveň jako se to týká i ostatních peněžních produktů, je velmi důležité si pořádně rozmyslet všechny výhody a nevýhody. Ani samotná konsolidace půjček nemusí ve vaší situaci znamenat to nejvhodnější řešení.

Konsolidace půjček značí v současné době převod několika různorodých půjček či úvěrů na pouhý jeden úvěr. Jedná se tedy o to, že některá banka poskytne úvěr, a de facto je na ni převedena správa, jež je spojena s předešlými půjčkami, a banka tak použije poskytnutých finančních prostředku k jejich splacení.

Pravidelně platit méně, ale delší dobu

Banky jako vůbec největší výhodu této metody úvěrového financování uvádí především již zmíněnou jednodušší administrativu pojící se s vedením úvěrů. Tento způsob opravdu může znamenat jisté zvýhodnění hlavně pro ty klienty, kteří si s různými pravidelně se opakujícími administrativními úkony příliš „netykají“ a nejsou zvyklí neustále sledovat dané termíny, a spíše by jim i další zařizování s tím spojené činilo potíže.

Mezi další přednosti tohoto produktu patří i snížení finančních nákladů, jež tvoří nejrůznější pravidelné poplatky za vedení úvěrů a podobně. Jedná se tedy o malé finanční obnosy, které se téměř „neviditelně“ každý měsíc odečítají z balíku zaplacených peněz. V celkovém souhrnu to dělá pravidelné položky v řádu několika sto korun, které je klient nucen zaplatit, aniž by zároveň skutečně snížily dluh.

Jak spojit všechny vaše dluhy dohromady pomocí konsolidace půjček
Jak spojit všechny vaše dluhy dohromady pomocí konsolidace půjček

Víte, jaká je největší výhoda konsolidace půjček?

Asi nejdůležitější výhoda konsolidace půjček, jak ji dnes známe z nabídek českých bank, se jeví ovšem v tom, že umožní de facto okamžitě snížit splátky dosavadních úvěrů. A to tím způsobem, že celkovou výši závazku banka rozdělí do delšího časového úseku. Reálně to znamená, že klient se dostane ze stavu, kdy každý měsíc musí zaplatit více peněz, něž je vůbec schopen. Na druhou stranu má to i háček. Klient bude sice úvěr platit delší čas, ale když se vše sečte zaplatí více, než jakou částku by platil v případě, že bude mít sjednaný krátkodobý úvěr. I v tomhle případě pochopitelně platí obecné pravidlo, že peníze, které si půjčíme na delší dobu, se pokaždé prodraží o něco více než ty, které se zavážeme splatit v předtermínu.

Konsolidací půjček tudíž docílíme menších splátek, celkovou výši dluhu bohužel tímto stylem za žádných okolností nesnížíme. Z několika dlužníků vzejde jen jediný, avšak většinou dlouhý čas. Pomocí konsolidace půjček se dá úvěr splácet i deset let. Ten, kdo o této variantě přemýšlí, by z toho důvodu měl zvážit, jestli je pro něho opravdu tak moc důležité získat ty nejnižší aktuální splátky, jež se z dlouhodobějšího hlediska projevují jako vyšší výdaje. Jinak řečeno, záleží na každém klientovi, či je pro něj daleko výhodnější se teď uskromnit, aby později ušetřil, nebo si to přeje naopak. Konsolidace půjček zkrátka nepředstavuje zázračnou metodu na zadlužení, a dokáže pomoci jen tomu, kdo s jistotou ví, co vlastně vyžaduje.

Konsolidace s ručením nemovitostí

Dodejme ještě, že banky v současnosti v České republice také poskytují možnost konsolidace, kdy klient smí ručit za nový úvěr svou nemovitostí. To mu zaručuje nižší úročení tohoto úvěru, a zároveň si i smí půjčit větší finanční obnos. Tímto stylem může přijít až k sumě jeden a půl korun. Tuhle možnost nabízí banky jen takovým klientům, u kterých probíhaly dosavadní splátky jejich závazků bez potíží, a dosud se nezařadili mezi rizikové klienty.

Běžný úvěr pod jiným jménem?

Konsolidační půjčky se většinou sjednávají pro termín splatnosti v rozmezí jednoho roku až deseti let. Když se jedná o peněžní sumu, kterou je možné si tímto způsobem vypůjčit, banky nabízí úvěry již od dvaceti tisíc korun až po částky, které převyšují jeden milion korun. Tento nejvyšší možný strop si klient ale může zařídit zpravidla jen v tom případě, že se zaručí svou nemovitostí. Konsolidace půjček pak v této variantě představuje obdobu americké hypotéky. Předností ručení prostřednictvím nemovitosti je samozřejmě nižší úrok, a sice přibližně o polovinu. Z obecného hlediska se úroky u tohoto typu úvěru pohybují zhruba na té samé úrovni, jako je tomu u jiných spotřebitelských úvěrů, které banky nabízejí.

Kromě toho by klient měl i znát fakt, že se mu vždy vyplatí, když bance oznámí, za jakým účelem si úvěr chce vzít, a sice na splácení předešlých dluhů. Jestliže tedy žadatel o úvěr takto postupuje, má výhodu v tom, že banky v takové situaci obyčejně při ověření klientovy schopnosti splácet, což se nazývá bonita, nezajímají předchozí dluhy. Berou v potaz jedině nově danou splátku, a zabývají se jen tím, zda ji bude moci klient se svými nynějšími příjmy v pravidelných intervalech platit. V případě však, že žadatel o úvěr bance nesdělí, k čemu finanční prostředky potřebuje, měl by být srozuměn s tím, že jeho ostatní dluhy nejspíš ovlivní rozhodnutí banky, jestli mu nový úvěr dají, či ne.

Tu poslední věc, kterou bychom chtěli ještě uvést, představuje fakt, že i když může zmíněný úrok a výše splátek v porovnání s těmi „starými“ dluhy jednoznačně hovořit ve prospěch konsolidačního úvěru, nemusí nutně být výhodnější. Když jej budete chtít dříve uhradit větší částkou, může to znamenat povinnost zaplatit poplatek ve výši 4 či 5 % z tohoto obnosu. Všechny výhody, jež se pojí s touto metodou financování, se následně mohou velice lehce rozplynout.

Jak spojit všechny vaše dluhy dohromady pomocí konsolidace půjček

Raději vše dobře promyslet

Závěrem se pokusíme zrekapitulovat ty nejpodstatnější zásady, kterými by se měl člověk řídit, když se opravdu odhodlá vyřešit své závazky pomocí konsolidace. První věcí, kterou by měl žadatel udělat, je sečíst veškeré současné dluhy či jiné závazky. Také by si měl vytvořit soupis všech pravidelných měsíčních splátek a ty následně rozčlenit dle jejich závažnosti. Zadruhé by si měl dopředu zjistit, za jakých podmínek může předčasně uhradit úvěr, kolik to tedy bude celé stát.

Dále by si měl dá dohromady nabídky jednotlivých bank a porovnat jejich finanční náklady. Vážně nemá cenu navštívit pouze banky v okolí, či dokonce ihned sáhnout po první vyslechnuté nabídce. Následovat by mělo srovnání, kolik by činilo postupné splacení všech dluhů v jejich nynější formě s tím, na jakou částku by vyšlo jejich vyrovnání pomocí jejich konsolidace, což by tedy tvoří jeden nový úvěr.

Jak spojit všechny vaše dluhy dohromady pomocí konsolidace půjčekJak spojit všechny vaše dluhy dohromady pomocí konsolidace půjček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *