Co byste měli vědět o pojištění nemovitostí

Pojištění nemovitostí v současnosti slouží převážně k tomu, aby jejich majitele chránilo před eventuálními riziky, které jsou spojeny hlavně s nejrozšířenějšími typy živelných katastrof a vloupání. Většinou jej pojišťovny poskytují především pro nemovitosti, ve kterých se bydlí. Obyčejně se tedy pomocí dopředu připravených pojistných balíčků zabezpečí rodinné domy a byty, či i celé nájemní domy. Často se také sepisují smlouvy pro takové nemovitosti, které lidé mají na rekreaci, tedy chaty anebo chalupy.

Mimo vlastního objektu se dají samozřejmě pojistit i jeho důležité části, jež jej obklopují. Jedná se o garáže, ploty, či bazény. Nemovitost, kterou chcete pojistit, nemusí být dodělaná a využívaná. Pojištění lze sjednat také pro rozestavěné budovy, nebo ty, které budou dokončeny brzy.

Jak je to u větších staveb?

U rozsáhlejších souborů staveb, především těch, které se nepoužívají k bydlení či odpočinku, pojišťovny celkem běžně poskytnou individuální pojištění. Parametry se domlouvají rovnou pro určitou smlouvu. Přejete-li si tedy ochránit objekty vaší firmy, určitě se informujte také o této možnosti pojistky. Je možné, že bude lépe sloužit ke krytí mimořádného nebezpečí, jež se pojí se stylem užívání. Jednoduše se dá říct, že něco jiného je nechat si pojistit rodinný dům, nebo areál s výrobou a sklady o několika hektarech. Doma si daleko snadněji pohlídáte, zda vám někdo náhodou nerozebral oplocení či neukradl okapy.

Jak jsme již zmínili, i když se při pojištění nemovitostí nejběžněji myslí na živelné pohromy, pojištění lze sjednat i pro další situace, jako jsou krádeže, vandalismus nebo jiné poškození stavby. Taková nebezpečí se ovšem řadí do součástí tzv. rozšíření pojistné ochrany, spolu s ostatními riziky „přírodního“ charakteru, mezi které patří hlavně povodně a záplavy, následky vichřic jako zničení střechy po pádu stromu a dalších. Základní pojistné události, jejichž krytí se jistí pomocí pojištění nemovitosti, spadá pod tzv. sdružené riziko. To zahrnuje především škody, které způsobil požár, úder blesku anebo výbuch.

Co by měl vědět majitel nemovitostí

Záleží na pojišťovně, jestli se konkrétní dům rozhodne pojistit či nikoli. Majiteli totiž nevzniká na pojištění žádný automatický nárok. Tuhle skutečnost by měl znát každý, kdo se rozhodl koupit nebo postavit si dům, a to hlavně v záplavových oblastech. Pojišťovny totiž během tohoto rozhodnutí o konkrétních nemovitostech berou v potaz dosavadní průběh pojištění. Jestliže tedy z tohoto důvodu došlo třeba v minulých letech opakovaně k zatopení vašeho domu, mohou jeho pojištění zcela zamítnout, či pojistit jen za velmi vysoké pojistné.

Na čem závisí pojistné a hodnota domu?

Výše pojistného, tedy peněžní suma, kterou klient uhradí jako výměnu za to, že pojišťovna na sebe přebere finanční škodu, která je spojena s eventuální pojistnou událostí, se stanovuje především na základě těchto hlavních faktorů.

Důležité je pochopitelně to, o jak velký rozměr pojistného krytí se jedná. Klient může mít smluvené jen pokrytí sdružených rizik, či pojištění rozšířené o další oblasti rizik. Kromě toho je zároveň podstatné, o jakou nemovitost vlastně jde, jestli o řadový rodinný dům, či o byt v prvním nebo posledním patře a tak dále. Pojišťovna se bude zabývat i tím, v jakém druhu obce pojištěná nemovitost leží. Obyčejně se to liší podle toho, jak je obec velká.

Dále se pojistné určí podle toho, jak vysoký finanční obnos se pojištěnému při vzniku pojistné události vyplatí, ale i dle toho, jestli se pojištění podepisuje na tzv. novou či časovou hodnotu nemovitosti.

Co byste měli vědět o pojištění nemovitostí
Co byste měli vědět o pojištění nemovitostí

Co znamená pojem nová hodnota?

Nová hodnota, někdy také narazíte na pojem nová cena, se značí cena nové věci, která byla nějakým způsobem poškozena. V tomhle případě se tedy jedná o to, jaké finanční prostředky se musí použít, aby se nemovitost dala do svého původního stavu. Majiteli nemovitosti zaručuje pojištění na novou hodnotu, že jestliže proběhne znehodnocení jeho věci, tak pokaždé bude z poskytnutého plnění (vyplacené sumy) schopen zlikvidovat způsobené škody bez dalších investic, které by musel sám uhradit. Jinak řečeno má alespoň záruku, že když před vichřicí bydlel v domě, který samozřejmě pokrývala střecha a tu mu zmíněná vichřice odnesla. Po vyplacení peněžní částky prostřednictvím pojišťovny si ji s klidným svědomím může objednat novou.

Časová hodnota na druhou stranu představuje fakt, že pojišťovnou poskytnuté plnění v případě pojistné události se stanovuje tak, že se od ceny nové věci odečte její opotřebení. Tedy, že majiteli vyplatí částku, která odpovídá ceně věci, předtím než došlo k samotnému poškození. Když se poničí dvacet let stará střecha, dostane takový finanční obnos, kolik v současnosti stojí dvacet let stará střecha! To znamená peníze, za které novou střechu nejspíš nepořídí, a pokud ano, tak s velkými problémy.

Z hlediska plnění, které pojišťovna nabídne v případě, že dojde ke škodě, používají se tři základní metody, jak ji nastavit. Klient si většinou sám smí zvolit, která z těchto možností mu nejlépe vyhovuje.

Vyberte si správnou variantu

První varianta je, že klient nechá výpočet pojištění na samotné pojišťovně. Ta má své vzorce, které vezmou v potaz hlavně to, o jaký druh nemovitosti jde (rodinný dům, usedlost,chalupa atd.), přirozeně pokud se pojištění podepsalo na novou či časovou hodnotu. Určuje se u toho hodnota nemovitosti v přepočtu na metry čtverečné, která záleží na technickém stavu budovy, ale i na lokalitě, kde ji najdeme, jestli se jedná třeba o okraj Kladna nebo Špindlerův mlýn.

Druhou možnost představuje to, že si výši plnění stanoví sám pojištěný. Ten se jednoduše rozmyslí, jakou peněžní hodnotu pro něj jeho nemovitost má. Musí ale pochopitelně počítat s tím, že se tato částka následně projeví ve výši pojistného.

Velmi časté je také kombinování těchto dvou způsobů. Pojišťovna následně udělá výpočet dle své běžné metodiky, a klient smí tuto sumu zvýšit, jestliže si bude myslet, že je menší, než si představoval. Pochopitelně existuje i taková možnost, nechat si cenu odhadnout znalcem, a podle něj již určitou smlouvu nastavit.

Než uzavřete pojištění

Pokusíme se teď shrnout ty nejdůležitější zásady, kterých je zapotřebí se držet při vyřizování pojištění nemovitosti. V žádném případě nedoporučujeme, abyste se během rozhodování, kterou z nabízených variant vybrat, nechali zlákat nízkou výší měsíční splátky, eventuálně slibovanou výší plnění.

Pokaždé je daleko lepší se definitivně rozmyslet až v době, kdy jste si bezpečně jisti, která z pojistitelných rizik může nejvíce hrozit vaší nemovitosti. Zaměřte se na to, jestli váš dům stojí v údolí nedaleko řeky či naopak na nějakém kopci. Či je obklopen okolní zástavbou nebo lesem a tak podobně. Když tohle uděláte, napište si, co byste z vašich věcí chtěli pojistit přednostně.

Také si samozřejmě si pečlivě pročtěte návrh pojistné smlouvy. Pakliže čemukoli neporozumíte, či budete mít jakékoliv pochybnosti, tak smlouvu nepodepisujte! Navrhujeme vám vzít si smlouvu domů, zde si ji s rozmyslem bod po bodu prostudovat. To, že ji rychle pročtete těsně před jejím podpisem vůbec ničeho nedosáhnete, spíše naopak můžete cokoliv podstatného opomenout.

Svůj velký zájem zaměřte především těm pasážím týkající se limitů eventuálního pojistného plnění a hlavně výlukám z pojištění!

Nejdůležitějším pravidlem je ovšem pojistit nemovitost, v níž bydlíte, či na které závisí existence vaší domácnosti, vždycky jen na její novou hodnotu! Jedině tak máte úplnou jistotu, že v situaci, kdy na ní vznikne vysoká škoda, ji budete moci z pojištění bezpečně vykompenzovat.

Co byste měli vědět o pojištění nemovitostí
Nejdůležitějším pravidlem je ovšem pojistit nemovitost, v níž bydlíte.
Co byste měli vědět o pojištění nemovitostíCo byste měli vědět o pojištění nemovitostí

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *